De specialist en marktleider in Additive Manufacturing in Nederland
+31 (0)318-769077
nl
en
DIRECT 3D PRINTEN ga naar YOUR OCEANZ

Smart farming en 3D printing

Met 3D printen kunnen landbouw-activiteiten efficiënter worden ingericht. 3D printen biedt de mogelijkheid om on-demand onderdelen voor landbouwmachines en -infrastructuur te produceren, maar het is ook dé methode om eenvoudig prototypes te ontwikkelen. Met 3D printen kan direct tijd en geld worden bespaard, maar dat is nog niet alles. 3D printen is van toegevoegde waarde binnen smart farming. In dit blog vertellen we meer… 

Additive manufacturing en agri

Door gebruik te maken van digitale of computer gegenereerde modellen, biedt de technologie mogelijkheden om nieuwe productiematerialen te gebruiken en afval- en arbeidskosten te verminderen. 3D printen, ook wel additive manufacturing genoemd, verwijst naar processen die worden gebruikt om een ​​driedimensionaal object van bijna elke vorm of geometrie te vervaardigen.

Saia LeafPickingRobot - Oceanz 3D printing
3D printen voor robottechnologie in de glastuinbouw

Bij 3D printen worden opeenvolgende materiaallagen op een additieve manier opgebouwd met behulp van een (CAD)-bestand om het gewenste object te creëren. Omdat 3D printen rechtstreeks vanuit een computermodel werkt, kunnen vormen en ontwerpen worden geproduceerd zonder rekening te houden met bestaande productiebeperkingen, zoals het geval is bij gieten en machinaal bewerken. Bovendien biedt 3D printen ruimte om materialen te gebruiken die niet eerder werden toegepast. 3D printen biedt daarmee talloze voordelen.

Agrarische drones en robots 3D printen

3D printen kan in de landbouw goed worden toegepast bij de ontwikkeling van drones. Dankzij additive manufacturing kan het ontwerp eenvoudig worden aangepast aan de eisen van de klant en de technologie. Daarnaast kan de 3D printtechnologie ook perfect worden gebruikt bij het ontwikkelen van agrarische robots. Maar ook het repareren of produceren van oude onderdelen voor machines behoort tot de mogelijkheden.

3D printtoepassingen bij smart farming:

3D printen en smart farming?

Smart farming gaat over de toepassing van moderne informatie en communicatie technologieën in landbouw. Smart farming wordt daarmee ook wel de derde groene revolutie genoemd en zal invloed op landbouw hebben met een combinatie van de applicatie van ict oplossingen zoals, precisie-landbouw uitrusting, the internet of things (IoT), sensoren & actuators, geo-positionering systemen, Big Data, Unmanned Aerial Vehicles (UAV’s), drones, robotica en meer. 3D printen biedt hier veel mogelijkheden.

Smart Farming kan leiden tot een meer productieve en duurzame landbouw, gebaseerd op een efficiënter gebruik van grondstoffen. Smart Farming kan breed worden ingezet; van grote (conventionele) bedrijven, maar ook bij nieuwe groeiende landbouwontwikkelingen, biologische boerderijen en bij agrarische activiteiten naar consument, maatschappij en markt.

Smart Farming in 3 technologieën:

  • Management informatiesystemen

    Georganiseerde systemen voor het verzamelen, verwerken, opslaan en verspreiden van data in het benodigde format om bruikbaar te zijn voor agrarische werkzaamheden.

  • Precisie landbouw

    Bij precisielandbouw kunnen planten of dieren met behulp van technologie heel nauwkeurig de gewenste behandeling krijgen. Hiervoor worden verschillende technologieën ingezet, zoals GPS, sensortechnologie, ICT en robotisering. Techniek kan helpen bij strategische besluiten op bedrijfsniveau, maar ook bij operationele handelingen op plantniveau. Op die manier kan de productie geoptimaliseerd worden en wordt gewerkt aan een meer duurzame teelt. Waar bij klassieke landbouw per veld wordt gewerkt, gebeurt dit bij precisielandbouw per m2 of per plant. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over opbrengst, terrein eigenschappen/topografie, organische stof gehalte, vochtgehaltes en stikstof hoeveelheid.

  • Landbouw automatisering & agricultural robotics

    Het gebruik van robots en drones in kunstmatige intelligentie technieken kan plaatsvinden op alle niveaus van landbouwproductie.

FME publiceert special Smart Farming

“De COVID-pandemie heeft meer nadruk gelegd op voedselzekerheid en voedzaam voedsel. Tegelijkertijd moeten we zoeken naar manieren om landbouw klimaatbestendiger- en klimaatvriendelijker te maken met voldoende opbrengsten.

Smart Farming speelt hier op in: enerzijds om de milieu- en klimaatimpact van landbouwactiviteiten te verminderen en daarnaast boeren in staat te stellen gewassen, vee en de agro-ecologische omgeving op het juiste moment de juiste behandeling te geven met behulp van de nieuwste technologie. Hoe kunnen technologieën de manier waarop we boeren ondersteunen? En welke kansen zien boeren?

De Smart Farming Special is een initiatief van de Topsector Agri&Food en FME en geeft aan hoe Nederland de toepassing van technologie en transitie naar slimme landbouw – in de vollegrondslandbouw, veeteelt en aquacultuur – stimuleert en ziet. Laat je inspireren door deze special, met daarin ook verhalen vanuit het perspectief van de boer, de technologieleverancier en de ‘Dutch Diamond’.”

Bron: Smart Farming Magazine – FME

Meer over Smart Farming via FME

Smart Farming Magazine FME 2022 - Oceanz 3D Printing

Interesse in 3D printen voor uw toepassing?

Neem contact op!

Terug naar overzicht