De specialist en marktleider in Additive Manufacturing in Nederland
+31 (0)318-769077
nl
en
DIRECT 3D PRINTEN ga naar YOUR OCEANZ

Minder afval met 3D printen?

Dat 3D printen veel voordelen biedt, delen we altijd graag. Vooral in snelheid, ontwerpvrijheid en voorraadbeheer is met deze productietechnologie veel winst te behalen. Zeker niet onbelangrijk is ook de sustainability van 3D printen. 

3D printen kent vrijwel geen ‘waste’ van materiaal en sommige technieken hebben zelfs helemaal geen afvalstroom. Daarnaast wordt met 3D printen lokaal geproduceerd en is internationaal transport overbodig. En dat komt de duurzaamheid nóg meer ten goede. De techniek heeft zich bovendien zo ontwikkeld dat in korte tijd ook grote series 3D geprint kunnen worden.

Minder CO2 met 3D printen

De verwachting is dan ook dat deze duurzame productietechnologie een substantieel deel van de productiemarkt gaat overnemen. 3D printen heeft een groot milieupotentieel dat verder gaat dan alleen de fabricage van producten. Productie gerelateerde energiebehoefte en CO2-uitstoot worden verlaagd door verkorte processen en directere fabricage. Uit onderzoeken blijkt dat 3D printen kan bijdragen aan een CO2-besparing van 525Mt in 2025.

9X minder afval met 3D printen

3D printen is een duurzame techniek, maar het zorgt in meerdere opzichten ook voor minder afval. Lees er meer over in deze 9 punten:

 1. Minimale hoeveelheid materiaal

  Tijdens het productieproces ontstaat er geen afval. Dit omdat er niet meer materiaal wordt gebruikt dan noodzakelijk is.

 2. Reparatie in plaats van nieuwe aanschaf

  3D printen is een slimme manier om kapotte onderdelen of onderdelen die niet meer worden geproduceerd te vervangen. Slechts één onderdeel vervangen is beter dan het aanschaffen van een dure, nieuwe machine.

 3. Optimalisatie machinepark

  Bij innovatie of verbetering in een productieproces kan 3D printen een duurzame oplossing bieden door slechts een onderdeel van een machine aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van een gripper.

 4. Reserve-onderdelen direct en in kleine hoeveelheid

  Wanneer reserveonderdelen enkel te bestellen zijn in grote aantallen, wordt vaak een grote hoeveelheid niet gebruikt. Dit betekent onnodig afval. Met 3D printen is ook een kleine hoeveelheid reserveonderdelen direct beschikbaar.

 5. Faalkosten en productiefouten reduceren

  Al in het ontwikkelproces is 3D printen erg interessant. In een vroeg stadium kunnen revisies aangebracht worden en passingen worden gecontroleerd zodat de potentiële faalkosten gereduceerd worden. Er zijn geen kostbare mallen nodig en materiaalverspilling wegens foutproductie is bij deze techniek niet aan de orde.

 6. Serieproductie met uniek resultaat

  Bij 3D printen is het mogelijk om afzonderlijk unieke objecten te produceren. Zo kan elk product uit een volledige serie een eigen, uniek uiterlijk hebben. Bijvoorbeeld door elk product afzonderlijk te kleuren of een eigen kenmerk mee te geven. Om dit te realiseren is geen mal nodig, enkel een digitaal bestand.

 7. Topologie optimalisatie

  Nog minder materiaal voor een bepaald onderdeel gebruiken? Met topologie optimalisatie wordt een onderdeel met nog minder materiaal geproduceerd. 3D printen is daar een perfecte productietechnologie voor.
  Extra voordeel: 3D geprinte auto- of vliegtuigonderdelen worden hierdoor lichter in gewicht, wat een flinke vermindering in CO2-uitstoot tot gevolg heeft. Zo werd in een casestudy al eens aangetoond dat bij een aangepast vliegtuigonderdeel de productiegerelateerde energievraag en CO2-uitstoot met wel 75% kan worden verlaagd. Het 3D geprinte ontwerp zorgt voor een verdere besparing op het gebruik, wat neerkomt op 63% besparing op energie en CO2-uitstoot gedurende de gehele levenscyclus van het product.

 8. Hergebruik met 3D printen

  3D geprinte objecten kunnen de afvalberg verkleinen. Denk bijvoorbeeld aan het 3D printen van herbruikbare, comfortabele mondmaskers.

 9. Afval als 3D printmateriaal

  3D printen kan ook met afval als basis voor het printmateriaal. Zo gebruikte KLM het boordafval al eens om hulpmiddelen voor onderhoud en reparatie van vliegtuigen van te maken. Een mooi initiatief, want om 3D printen nog beter aan te laten sluiten bij de klimaatneutrale en circulaire economie, zullen de gebruikte materialen wel verder verduurzaamd moeten worden.

Meer informatie over afval verminderen met 3D printen of over duurzaamheid in combinatie met 3D printen?

Neem contact met ons op

Terug naar overzicht