De specialist en marktleider in Additive Manufacturing in Nederland
+31 (0)318-769077
nl
en
DIRECT 3D PRINTEN ga naar YOUR OCEANZ

Hoe kan MedTech bijdragen om het personeelstekort in de zorg aan te pakken?

Zorg is mensenwerk en die zorgprofessionals zijn er steeds vaker niet. Er is een groot tekort aan zorgpersoneel en dat tekort wordt komende decennia steeds groter. Het gevolg: mensen moeten langer wachten op de juiste zorg of genoegen nemen met zorg van mindere kwaliteit. Hoe kan Medische Technologie (MedTech) helpen om het personeelstekort in de zorg aan te pakken?

FME wil graag bijdragen aan het oplossen van dit enorme maatschappelijke probleem. Daarom heeft de brancheorganisatie onderzoek uit laten voeren door Gupta Strategists naar de aard en omvang van de bijdrage die medische technologie kan leveren. Bijvoorbeeld door zorg te voorkomen of door zorg efficiënter te maken, zodat voor een goede behandeling van een patiënt minder personeel nodig is. FME is van mening dat het bevorderen van inzet van medische technologie een belangrijke pijler moet zijn van (overheids)beleid om personeelstekort in de zorg te verminderen.

Technologische innovaties spelen een steeds grotere rol bij het behouden van zorgkwaliteit, zeker in tijden van personele krapte. MedTech draagt bij aan efficiëntere inzet van zorgpersoneel, zodat dezelfde groep medewerkers meer zorg kan leveren. Verder blijft zorgpersoneel vitaler door de inzet van innovaties, omdat ze minder vaak onnodig fysiek belastende werkzaamheden uit hoeven te voeren.

Medische technologie (MedTech) belooft zorg te voorkomen en tijd te besparen. Sterker nog, zonder inzet van MedTech kan het personeelstekort oplopen tot wel 135.000 werknemers in 2031. Dat is de conclusie van het onderzoeksrapport ‘Uitweg uit de Schaarste. Over de noodzaak en belofte van medische technologie in de aanpak van personeelstekort in de zorg’ (2022).

MedTech waardevol in behoud zorgkwaliteit

MedTech kan op allerlei manieren waardevol zijn bij het behouden van zorgkwaliteit in tijden van personeelstekort:

1. Voorkomen van zorg
Technologie kan zorg voorkomen. Bijvoorbeeld door de kans op een complicatie te verkleinen, zodat minder vervolgzorg nodig is of door mensen in staat te stellen beter voor zichzelf te zorgen.

2. Verbeter van zorg
Medtech kan bijdragen aan een meer efficiënte inzet van zorgpersoneel, zodat dezelfde groep zorgmedewerkers meer zorg kan leveren. Bijvoorbeeld doordat technologie de duur van medische handelingen verkort of doordat robots en algoritmes taken overnemen.

3. Verlichten van taken
Ten derde kan medische technologie bijdragen aan het behouden van vitaal zorgpersoneel. Bijvoorbeeld doordat technologie de belasting verkleint: werk minder fysiek of mentaal zwaar maakt. Ten vierde kan medische technologie administratieve taken automatiseren, zodat personeel daar minder tijd aan hoeft te besteden.

Tot op heden beperkte benutting van beschikbare technologie

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal zorgorganisaties dat technologie gebruikt gestaag groeit, maar dat er nog een grote groep achterblijvers is. De onderzoekers constateren dat er ten minste vier onderliggende oorzaken zijn voor de beperkte benutting van beschikbare technologie. Deze oorzaken spelen op systeemniveau, op het niveau van de organisatie en op het niveau van de dagelijkse uitvoering:
1. Beperkt urgentiegevoel
2. Beperkte kennis over zorgtechnologie
3. Financiële prikkels die verandering zorgproces beperken
4. Huidige schaal is vaak te klein voor een positieve business case

VWS zet vol in op mogelijke oplossingen

Ook het ministerie van VWS heeft het personeelstekort geïdentificeerd als één van de grootste uitdagingen voor het zorgstelsel en zet vol in op alle mogelijke oplossingen. “Het personeelstekort is zonder meer de grootste uitdaging van de zorg op dit moment. Als we door gebruik te maken van technologie de blijvend groeiende vraag naar personeel kunnen temperen, dan is dat grote winst”, zei minister Kuipers tijdens de presentatie van het rapport.

3D printen voor de MedTech Industrie

3D printen is een geschikte techniek om MedTech innovaties op de markt te brengen. Medische (tech)bedrijven kunnen profiteren van de 3D printtechniek.

3D printen kan nieuwe bedrijven of innovaties eenvoudig ondersteunen met prototypes. Denk aan het 3D printen van medische instrumenten en aan onderdelen van medische instrumenten en apparaten. De technologie maakt het mogelijk om producten snel en tegen lage kosten te ontwikkelen.
Voor bedrijven en ontwikkelingen in een verder stadium, kan de ondernemer met kleine series eindproducten de voorraden laag houden en blijft flexibel in het aanpassen van het ontwerp. Met 3D printen kunnen de onderdelen worden geoptimaliseerd in doorlooptijd, gewicht en kosten.

MedTech-prototypes 3D printen

3D printen zorgt dat een product snel en relatief goedkoop in gebruik kan worden genomen, maar ook dat een medisch technologische innovatie snel gepresenteerd kan worden. 3D printen is zeer geschikt om een high quality prototype op te leveren. Met een professionele 3D printmethode wordt het model netjes en fijn geprint, zodat het gelijk goed inzetbaar is als zichtmodel.

Daarom Medtech 3D printen bij Oceanz

• Snelle productietijd en levertijd = snel ontwikkelen
Protoyping en serieproductie
• 3D printen met ISO 13485
• Productie in eigen land
• Modelaanpassingen eenvoudig door te voeren
• Voorraad op afroep
• Direct online bestellen via Your Oceanz

Meer over MedTech en 3D printen

Terug naar overzicht