De specialist en marktleider in Additive Manufacturing in Nederland
+31 (0)318-769077
nl
en
DIRECT 3D PRINTEN ga naar YOUR OCEANZ

Zorgen over 3D geprinte vuurwapens

24 mei 2022

De opkomst van de 3D-printer riep 10 jaar geleden al fundamentele ethische vragen op. “Het is zaak dat de techniek de samenleving niet bedreigt, maar verrijkt”, aldus een artikel in Trouw in 2013: 

Het gaat snel met de ontwikkeling van de 3D-printer: onlangs verschenen filmbeelden van een uitgeprint plastic pistool dat ook werkelijk kan schieten. In korte tijd werd de blauwdruk voor dit vuurwapen al 100.000 keer gedownload. Het is nu dus voor iedereen mogelijk om thuis, relatief eenvoudig, wapens uit de printer te laten rollen. Een zorgwekkende ontwikkeling, die terecht allerlei vragen oproept over de vrije beschikbaarheid en de mogelijke gevolgen hiervan.”

Nog steeds is het 3D printen van wapens actualiteit, zo blijkt uit een artikel van NOS (24 mei 2022). De Nederlandse politie is bezorgd over de opkomst van 3D geprinte vuurwapens. Die worden zowel hier als in het buitenland steeds vaker gevonden. Politie en justitie pleiten voor een verbod op het verspreiden van de ontwerpen voor 3D-wapens.
“Het hebben van 3D-wapens (of onderdelen daarvan) is in Nederland verboden. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor gewone vuurwapens. Maar het publiceren en verspreiden van de ontwerpen voor 3D-wapens is niet strafbaar. Dat moet veranderen, vinden politie en Openbaar Ministerie”.

Oceanz 3D Printing neemt geen opdrachten aan die ook maar neigen naar het 3D printen van een wapen.
Oceanz behoudt zich te allen tijde het recht voor om op grond van technische of andere redenen, een overeenkomst niet uit te voeren c.q. deze te annuleren, bijvoorbeeld wegens onuitvoerbaarheid van de order, doordat aannemelijk is dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op rechten van een derde, omdat de te vervaardigen goederen bestemd (kunnen) zijn voor illegale en/of criminele activiteiten, vanwege het onsmakelijke of racistische karakter daarvan, etc, het een en ander telkens ter beoordeling aan Oceanz, zonder hierbij schadeplichting jegens Afnemer te worden.
Uit: Algemene voorwaarden (3.3) Oceanz 3D Printing 

Vragen of meer informatie?
Neem contact met ons op

Terug naar overzicht