De specialist en marktleider in Additive Manufacturing in Nederland
+31 (0)318-769077
nl
en
DIRECT 3D PRINTEN ga naar YOUR OCEANZ

‘Nederlandse bedrijven zien 3D printen als oplossing in coronatijd’

14 jul 2020

PERSBERICHT van reichelt elektronik – Amsterdam, 8 juli 2020

3D printen is de afgelopen jaren steeds meer in de schijnwerpers komen te staan, dankzij zijn toegevoegde waarde voor industriële productie. Door deze technologie met geautomatiseerde processen te combineren, is in theorie veel tijd en geld te besparen. reichelt elektronik onderzocht hoe wijdverspreid de technologie al is binnen Nederlandse bedrijven, welk effect 3D printen heeft op deze bedrijven en welke obstakels nog overwonnen moeten worden. In het onderzoek is onder andere de impact van Covid-19 op ontwikkelingen met behulp van 3D printen binnen deze bedrijven meegenomen.

3D printen wordt standaard voor losse onderdelen

Uit het onderzoek blijkt dat 3D printen breed geaccepteerd wordt als technische standaard voor bedrijven. 79% van de bedrijven maakt gebruik van 3D printen en 58% beschikt over eigen 3D printapparatuur. 3D printen wordt het meest gebruikt voor het ontwikkelen van prototypen. 84% van de respondenten gaf aan dat hun bedrijf 3D printen hiervoor gebruikt. De meerderheid (71%) is tevreden met het gebruik van 3D printen voor dit doeleinde. Ook de productie van visuele modellen is erg populair. 84% van de ondervraagde bedrijven gebruikt 3D printen hiervoor. 52% is tevreden met de mogelijkheden op dit gebied. Het productieproces wordt door 71% van de bedrijven gebruikt om extra onderdelen te maken en de helft heeft geen klachten over deze processen. Daar tegenover staat dat 21% van de respondenten nog niet tevreden is met de extra onderdelen die door middel van 3D printen worden geproduceerd. Hierdoor rijst de vraag in hoeverre 3D printtechnologie nog verbeterd moet worden.

Kunststof meest gebruikte 3D printmateriaal

De meeste bedrijven (69%) maken gebruik van kunststoffen, zoals ABS, PLA of PETG. Daarnaast zijn composieten ook vrij populair (45%). Het gebruik van metaal als 3D printmateriaal is kostbaarder, desondanks wordt ook dit materiaal door 39% van de ondervraagde bedrijven gebruikt. Minder bekende opties, zoals printen met keramiek, wax, kunsthars of papier, worden gebruikt door 31%. Cement wordt momenteel door 6% van de bedrijven als grondstof voor de 3D printer gebruikt. Materialen die bedrijven in de toekomst willen gebruiken, zijn onder andere siliconen (FQM), hout of houtachtige materialen, textiel en glas, vuurvaste grondstoffen, koolstof, actieve ingrediënten en supplementaire materialen voor pillen, rubber en voedsel. De vraag naar uiteenlopende materialen wijst erop dat de mogelijkheden van 3D printen nog lang niet uitgeput zijn. Bedrijven zullen in de toekomst hun eigen producten maken met nieuwe grondstoffen en op basis van de eisen van hun klanten.

Ruimte voor verbetering op het gebied van snelheid en nauwkeurigheid

Bij de vraag over problemen op het gebied van 3D printen, gaf 35% van de bedrijven aan dat het maken van 3D prints te veel tijd kost. Nog 30% ervaart moeilijkheden met het creëren van de juiste vormen vanwege fouten of omvangbeperkingen en 28% heeft problemen met de ontwerpsoftware. Deze tekortkomingen duiden erop dat de onderliggende computertechnologie en toepassingsopties van 3D printapparaten nog wat te wensen overlaten. Toch kunnen fouten en onnauwkeurigheden ook andere oorzaken hebben. Zo kan het zijn dat een gebruiker de verkeerde printer of onjuist materiaal gebruikt. Daarnaast kunnen fouten worden gemaakt in het computerontwerp, de printerbediening of software. Hoe meer de technologie zich ontwikkelt en hoe groter de kennis van gebruikers, hoe kleiner de kans op fouten.

3D printen mogelijke oplossing voor problemen met de supplychain

Maar liefst 88% van de ondervraagde bedrijven is van plan meer te investeren in 3D printen en het gebruik ervan binnen de organisatie uit te breiden. 40% gaf aan dat ze dit vanwege de coronacrisis willen doen omdat ze een kans zien om omzetverlies te compenseren. Bedrijven willen 3D printen inzetten om kosten te besparen of hun aanbod uit te breiden. De aanschaf van de apparatuur is een investering, maar deze investering kan uiteindelijk een hoge(re) omzet opleveren. Over het algemeen ziet 79% van de bedrijven 3D printen als een logische manier om vertragingen in de supplychain goed te maken. Deze opvatting wordt versterkt door informatie over de positieve effecten van 3D printen op de winstgevendheid van de ondervraagde bedrijven. 50% van de bedrijven die gebruikmaken van het proces heeft het productaanbod uitgebreid en 49% heeft kosten bespaard. Bijna de helft (48%) geeft aan dat 3D printen de deur heeft opengezet naar nieuwe werkterreinen voor het bedrijf en dat de productiviteit is verhoogd.

56% is overtuigd dat 3D printen de komende twee jaar een grotere rol gaat spelen in de supplychain.

Groeiend potentieel 3D printen

Deze cijfers laten zien dat de verwachtingen over de ontwikkelingen van 3D printen hoog zijn. De overige onderzoeksresultaten bevestigen die verwachting: 38% van de deelnemende bedrijven is van plan de komende twaalf maanden in-house productie met behulp van – bijvoorbeeld – 3D printen te introduceren. Daarnaast is 56% overtuigd dat 3D printen de komende twee jaar een grotere rol gaat spelen in de supplychain. Het is nog even afwachten hoe de technische mogelijkheden en het gebruik van 3D printen zich gaan ontwikkelen – en of de verwachtingen voor deze technologie worden waargemaakt. Het onderzoek lijkt erop te wijzen dat het een mogelijkheid is. Het onderzoek richtte zich op werknemers en managers die zich bezighouden met ontwerp, ontwikkeling, productie en technologie en direct betrokken zijn bij technische beslissingen. De bedrijven zijn afkomstig uit de productiesector, de logistiek, de farmaceutische industrie, de energiesector en IT & development.

*Het onderzoek is door reichelt elektronik in samenwerking met OnePoll uitgevoerd onder 230 beslissers binnen Nederlandse organisaties.

Terug naar overzicht