De specialist en marktleider in Additive Manufacturing in Nederland
+31 (0)318-769077
nl
en
DIRECT 3D PRINTEN ga naar YOUR OCEANZ

Klinisch Technoloog sinds 1 juli definitief in BIG-register

1 jul 2020

Sinds 1 juli 2020 staat de Technisch Geneeskundige (Klinisch Technoloog (KT)) als zorgprofessional in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Daarmee verkrijgt de Klinisch Technoloog een zelfstandige behandelbevoegdheid. De Klinisch Technoloog is daarmee nu een officieel geregistreerd zorgverlener en heeft een eigen kennisdomein, met een eigenstandige deskundigheid en verantwoordelijkheid binnen het behandelteam. De Klinisch Technoloog is een artikel 3 beroep in de wet BIG. De Klinisch Technoloog verricht technisch medische handelingen en optimaliseert de inzet van technologie in de patiëntenzorg.

Nieuwe technologie optimaal inzetten bij de patiënt

De Klinisch Technoloog mag nu ook zelfstandig medische handelingen verrichten, zoals bijvoorbeeld: heelkundige handelingen; katheterisaties; injecties; puncties; en handelingen met ioniserende straling. Tevens voert de Klinisch Technoloog een poortfunctie uit en is daarmee bevoegd tot het registeren en declareren van zorgactiviteiten. Technologieën – zoals 3D printen – kunnen dankzij deze toetreding optimaal worden ingezet bij de patiënt.

Makkelijk en efficiënt samenwerken

Robert Groeneveld, Sales Engineer Medical bij Oceanz 3D printing: “De samenwerking tussen een klinisch technoloog en de medisch specialist is belangrijk. Zij werken samen aan een toekomstige operatie. Dit kan zijn om een boor- of zaagmal (surgical guide) of zichtmodellen samen te stellen. Dit met het doel om het werk van de medisch specialist efficiënter te maken. Wat bijdraagt aan betere zorg voor de patiënt en uiteindelijk ook zorgkosten verlagend is, omdat er minder complicaties en her-operaties nodig zijn. De ontwerpen hoeven overigens niet altijd te leiden naar een 3D geprint model. Vaak kan een 3D visualisatie de arts en de patiënt al helpen een beter beeld van de situatie te krijgen.”

Modellering en engineering op de werkvloer

“Steeds duidelijker wordt dat 3D toepassingen het werk makkelijker en efficiënter maken. Om dit voor elkaar te krijgen is modellering en engineering op de werkvloer nodig. De grotere, academische ziekenhuizen lopen hierin voorop. Zij beschikken over eigen mensen die gespecialiseerd zijn in het medisch engineerings-traject. De chirurgen in die ziekenhuizen vinden steeds vaker de weg naar hun technische collega’s. De specialisten geven aan tevreden te zijn over de samenwerkingen en zien positieve resultaten en effecten.”

Lees meer over Technisch Geneeskundigen en 3D printen…

Terug naar overzicht