ISO 9001

Sinds 2014

Waar staat ISO 9001 voor?

Als 3D printen een volwassen techniek wil worden, moet het kunnen voldoen aan de hoogste eisen. Hoewel de ISO 9001 een vrij algemene kwaliteitsnorm is, is deze zeer goed bruikbaar voor 3D printbedrijven. De norm biedt voldoende uitgangspunten voor de productie van 3D geprinte modellen en volop ruimte voor aanpassingen aan specifieke omstandigheden in deze nog jonge industrietak.

ISO 9001 & Oceanz 3D printing

Oceanz is het certificeringstraject om twee redenen op eigen initiatief gestart. Allereerst willen we zelf verantwoordelijkheid nemen om de kwaliteit te verbeteren en de lat telkens hoger te leggen. Dit doen we door huidige processen te beschrijven, verbeteren en borgen. Daarnaast vraagt ook de markt in toenemende mate om kwaliteitsnormen. Dit geldt voor bijvoorbeeld retailers, maar vooral voor opdrachtgevers uit de hightech en medische industrie. Bovendien wordt met de certificering van professionele 3D-printbedrijven de wildgroei geremd. Om 3D printing een volwassen techniek te laten zijn, moet het kunnen voldoen aan de hoogste eisen.