De specialist en marktleider in Additive Manufacturing in Nederland
+31 (0)318-769077
nl
en
DIRECT 3D PRINTEN ga naar YOUR OCEANZ

Het kwaliteitsbeleid vormt een belangrijk onderdeel van ons ondernemingsbeleid. Oceanz hecht zeer veel waarde aan een hoge kwaliteit van producten, maar ook aan het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van de producten en interne processen. Deze worden geborgd door vakkundig personeel in combinatie met innovatie machines en ERP-oplossingen. Daarnaast is ook de materiaalkeuze van belang. Binnen dit kader is er binnen de EU een aantal richtlijnen en regelgevingen.

ISO 9001 | ISO 13485 | EC 1935/2004

Oceanz heeft in september 2014 als eerste binnen de branche het ISO 9001 certificaat behaald. In februari 2016 behaalde Oceanz als eerste 3D printbedrijf in Nederland de ISO 13485-certificering.

Kwaliteit als continu verbeterproces

Hiermee onderscheiden we ons binnen de branche en zorgen daarmee – op eigen initiatief – voor een nieuwe professionaliseringsslag binnen de 3D printindustrie.

Dankzij de inzet van het kwaliteitsmanagementsysteem, bieden we onze klanten nog meer betrouwbaarheid en kwaliteit op de 3D printproducten die wij leveren.

Food Contact 3D printing

Omdat voor het 3D printen van voedseltoepassingen enkel 3D printmaterialen kunnen worden gebruikt die bedoeld zijn voor voedselcontact en gecertificeerd zijn voor voedselveiligheid, biedt professioneel 3D printbedrijf Oceanz de mogelijkheid om te 3D printen middels de certificering EC 1935/2004.

Onze certificaten


 

REACH (EG) Nr. 1907/2006

EU regelgeving voor chemische elementen

REACH is de Europese chemicaliën wetgeving inzake Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen.
Aangezien Oceanz noch zelf chemische materialen of substanties maakt, noch deze invoert in de EU, klasseert REACH Oceanz als een zogenaamde ‘downstream-gebruiker’.

Dit betekent dat de registratieplichten uit de REACH regelgeving niet direct toepasbaar zijn op Oceanz als fabrikant van 3D geprinte producten. Niettemin hebben wij al onze leveranciers geïnformeerd over REACH en hebben wij hen gevraagd om te voldoen aan al hun verplichtingen, inclusief het registratierecht, die voorkomen uit de regelgeving.

RoHs (EG) Nr. 2011/65/EU

EU regelgeving voor beperking van gevaarlijk stoffen

De RoHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) is een Europese richtlijn die het gebruik van bepaalde gevaarlijk stoffen in elektrische en elektronische apparatuur moet beperken.

De stoffen binnen de richtlijn mogen alleen nog maar voorkomen in elektrische en elektronische apparatuur, indien ze blijven onder de vermelde maximum concentratie (gewichtsprocent) van het homogene materiaal zoals: Lood (0,1%), Kwik (0,1%), Cadmium (0,01%), Zeswaardig Chroom (0,1%), Polybroombifenylen (0,1%) en Polybroomdifenylethers (PBDE’s) (0,1%).

Oceanz verwerkt alleen halffabricaten waarvan onze leveranciers verklaren dat deze voor zover zij dit kunnen controleren voldoen aan de richtlijnen van RoHS.