Samenwerking

Oceanz kiest voor strategische samenwerking met professionals, kennisinstituten, onderwijsinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties. Samen werken we aan de beste oplossingen. Oceanz werkt samen met of maakt onderdeel uit van: