Oceanz bij kick-off Nationale Agenda MedTech 2020-2024 & Lancering HI-NL

Oceanz bij kick-off Nationale Agenda MedTech 2020-2024 & Lancering HI-NL

3D printen als innovatie-voorbeeld bij kick-off Nationale Agenda MedTech '20-'24 & Lancering HI-NL

Tijdens de werkconferentie Nationale Agenda MedTech 2020-2024 stond het volgende op de agenda:

  • Hoe zorgen we voor een goede balans tussen snelle toegang tot innovaties enerzijds en oog voor veiligheid en betaalbaarheid anderzijds?
  • Hoe krijgen we eerder zicht op innovaties en hoe kunnen we deze beter laten aansluiten op de behoefte van de patiënt?
  • Hoe kan bewezen effectieve zorg makkelijker worden opgenomen in het zorgproces?

Snelheid, veiligheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid

MedTech (van low- tot hightech) kan bijdragen aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, zoals de vergrijzing, het toenemend aantal chronisch zieken, de stijgende zorgkosten en het personeelstekort in de zorg. Randvoorwaarden voor succesvolle MedTech-oplossingen zijn: snelheid, veiligheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid. De werkconferentie stond in het teken van deze randvoorwaarden.

Lancering HI-NL

Tijdens de bijeenkomst vond ook de lancering van Health Innovation Netherlands (HI-NL) plaats. HI-NL is een brede infrastructuur waar patiënten, artsen en behandelaars, ondernemers, CE-experts, onderzoekers, investeerders en toezichthoudende organen bijdragen om veilige, werkzame, effectieve en betaalbare medische technologie sneller te laten slagen. HI-NL adviseert innovators in een vroege fase over een goede aansluiting van medische technologie op maatschappelijke behoeften. Ook zal HI-NL methodologisch onderzoek uitvoeren om tot een eenduidig raamwerk te komen voor de evaluatie van medische technologie.

3D printen als zorginnovatie

Oceanz 3D printing is betrokken geweest in de proeffase van HI-NL. Als onderdeel van de lancering was Erik van der Garde (CEO Oceanz 3D printing) panellid in de rol van innovator tijdens een publiekelijk debat. Als reactie op verschillende stellingen werd 3D printen als innovatie-voorbeeld genomen en hoe de toepassing ervan sneller bij de patiënt of professional kan komen die daar baat bij heeft.