Oceanz 3D printing is Smart Industry Ambassadeur

Oceanz 3D printing is Smart Industry Ambassadeur

Oceanz 3D printing is aangesloten bij Smart Industry. Met dit Smart Industry ambassadeurschap wil Oceanz 3D printing kennis en ervaringen delen.

Smart Industry Ambassadeurs zijn bedrijven en instellingen die klaar zijn voor de toekomst. Zij beschikken over kennis die zij graag delen met het netwerk van Smart Industry. Samenwerken en kennisdelen tussen bedrijven, werknemers, scholen, onderzoekers en overheden is daarvoor cruciaal.

Smart Industry heeft als ambitie dat Nederland in 2021 het meest flexibele en het beste digitaal verbonden productienetwerk van Europa heeft.

Met het ambassadeurschap draagt Oceanz 3D printing bij aan het realiseren van dit doel door het uitvoeren van activiteiten met nationaal of regionaal bereik voor de doelgroep ondernemers en/of onderwijs en/of algemeen publiek. Te denken valt aan onder meer open dagen, demonstraties, lezingen, beurzen, klantdagen, cursussen en publicaties.

Het Team Smart Industry inspireert en stimuleert bedrijven van groot tot klein om de explosieve groei van technologie en digitalisering toe te passen voor nieuwe business kansen. Om de Smart Industry Actieagenda succesvol uit te voeren is een daadkrachtige aanpak nodig, gedragen door bedrijven, kenniswereld en overheid.