3D Expositie met verdieping

3D Expositie met verdieping

Een tentoonstelling over 3D? Nu te zien in Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam.

Driedimensionaal is een hedendaags begrip geworden. Vooral het ‘3D printen’ neemt een sterke vlucht. Bijna alles is hierbij mogelijk. Bij 3D gaat feitelijk over het op een bijzondere manier tonen van een figuur in de ruimte. Over dit onderwerp is t/m 14 september 2019 een bijzondere expositie te zien in Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam. Op de expositie is een uiteenlopend scala aan voorwerpen te zien, die de mogelijkheden goed weergeven.

Bedrijven, ontwerpers en specialisten op het gebied van 3D hebben hun medewerking verleend om er een geslaagde tentoonstelling van te maken. Tijdens de expo is vanaf 25 juni ook een door Oceanz 3D geprinte Boston Brace te bewonderen.

Op 1 juli krijgt de expositie - bijna letterlijk - een verjonging als een aantal vanaf het begin op de expositie staande zaken wordt vervangen voor andere. De expositie gaat dan namelijk nog meer aansluiten bij de belevingswereld van de kids. Hiermee wordt 3D feitelijk een dubbelexpositie. Begin juli 2019 start het inmiddels traditionele zomerdetectivespel, dat ook in het teken van 3D zal staan. Op 23 mei is er een lezing van Ritchie van Daal over 3D-printen en de daarbij horende toepassingen en op 6 juni 2019 houdt Harry Faber van der Meulen een lezing over pop-up boeken.

Meer info: 3D een expositie met verdieping