Duurzaam 3D printen

Duurzaam ondernemen met 3D printen

Oceanz stelt u in staat om maatschappelijke verantwoord ondernemen (MVO) concreet in te vullen. 3D printen is een duurzame techniek omdat de afvalstoffen tot een minimum beperkt worden en het materiaal wordt hergebruikt (zero/less waste). Bij de ontwikkeling van een product, print Oceanz steeds het benodigde aantal stuks. Op die manier worden onnodig grote aantallen, foutieve producten, afval en faalkosten gereduceerd.

Duurzaam 3D printen? Oceanz EcoPowder

Bij uw bestelling kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van Oceanz EcoPowder. Door hergebruik van het 3D printmateriaal, hebben we met dit materiaal nagenoeg geen afvalstroom van ons oude poeder en kunnen we ons materiaal duurzaam verwerken. Hiermee wordt 3D printen/prototyping een zeer duurzame productietechniek. Niet alleen voor een goed gevoel, ook de functionele eigenschappen van het materiaal blijven gelijk en de zero-waste belofte wordt hiermee ingelost.

Meer informatie over duurzaam 3D printen en Oceanz EcoPowder?

Neem dan contact op met één van onze adviseurs.