Smart Working en Additive Manufacturing

Kan de inzet van Additive Manufacturing bijdragen aan Smart Working binnen uw organisatie?

Smart Working en Additive Manufacturing

Smart industry vraagt om smart working

Een wendbare organisatie met Additive Manufacturing

De manier waarop we de economie inrichten, hoe we met elkaar om moeten gaan en hoe we moeten ondernemen, staat ter discussie. En soms lijkt dit wel dagelijks te veranderen. We moeten ‘agile’ zijn, maar dat maakt het ondernemen vandaag de dag soms wel lastig. In deze enorm competitieve markt moeten we meer dan ooit de efficiency verhoging, kosten verlagen en tegelijkertijd geen concessies doen aan de kwaliteit.

Smart Working wordt een kerncompetentie van uw organisatie.

Wat is Smart Working?

Smart Working gaat over de wendbaarheid van de organisatie en het aanpassen aan de veranderende omgeving. Hierbij gaat het niet alleen om technologische ontwikkelingen, ook sociale en economische ontwikkelingen zijn van belang.

Smart Working? Kleine series!

Gelukkig dat u in deze tijd kunt rekenen op Additive Manufacturing! Waarom? De techniek is bij uitstek geschikt om de juiste seriegrootte te produceren. Niet te veel of te weinig. Kleine series eindproducten, zodat u perfect in kunt spelen op de ‘waan van de dag’.

Geen grote investeringen met AM

Additive Manufacturing betekent voor u het uitstellen of misschien wel ‘afstellen’ van grotere investeringen in mallen en machines. Geen investeringen in deze tijd van economische onzekerheid. Dat klinkt als muziek in uw oren? Dat is pas Smart Working!

Meer weten over Additive Manufacturing voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op!

Meer lezen over Smart Working? FME publiceerde een speciaal magazine over smart working.

23 October 2019
Erik van der Garde