Positieve Ethiek en 3D printen

Nu 3D printen en Additive Manufacturing een volwaardige productietechniek zijn, is het goed om eens na te denken over het thema ethiek...

Positieve Ethiek en 3D printen

Als je zoekt op 3D printen, komt steevast een aantal ‘hekele’ onderwerpen naar voren:

  1. Intellectueel eigendom (IP)
  2. Veiligheid van bestanden
  3. Wapens en geld
  4. Medisch 3D printen

Hoe gaat Oceanz 3D printing om met IP, digitale bestanden, het 3D printen van wapens en medisch 3D printen?

1. Intellectueel eigendom (IP) en 3D printen

3D printen en Intellectueel eigendom (IP) zijn nauw met elkaar verbonden. Modellen zijn eenvoudig na te tekenen of te scannen. Evenals van IP loopt men het risico om inkomsten mis te lopen. Zeker als er lokaal op de zolderkamer een kopie wordt gemaakt. Het pleit voor geneutraliseerde productie bij een professionele 3D printservice. In theorie kan iemand, met een geprint model zich melden bij Oceanz om dit model na te maken. De praktijk is gelukkig anders. Oceanz gaat zorgvuldig om met IP. In de business to business werken we bijvoorbeeld standaard met een NDA om de IP te beschermen.

2. Veiligheid van bestanden

Sinds de AVG ligt de focus meer dan ooit op bescherming van persoonsgegevens. Deze privacywetgeving heeft bij ons en onze klanten geleid tot het nemen van maatregelen. Zeker omdat we veel contact hebben met de industrie en medische wereld heeft Oceanz haar vizier al langere tijd gericht op veiligheid. ‘Encrypted files’ en bijvoorbeeld de Application Programming Interface (API) zijn voorbeelden om met de klanten te werken aan veilige verbindingen. Uiteraard werkt Oceanz continu aan betrouwbare systemen waar patiëntgegevens, maar ook IP gevoelige modellen uit de Automotive, Aerospace en high-end industrie veilig zijn.

3. Wapens en geld

Het 3D printen van wapens is verboden! En daarom printen we geen wapens bij Oceanz 3D printing. We krijgen nog wel eens een bestand van een mes in ons systeem aangeleverd. Deze keuren we dan ook meteen af. Ook nepwapens zijn niet toegestaan. Net als geld. Ook dat printen we niet. Gewoon omdat het niet mag. Het pleit er nog meer voor om uw ideeën, platform of modellen onder te brengen bij een 3D printservice als Oceanz.

4. Medisch 3D printen

Het printen van organen en het printen van medicijnen is een actueel ethisch thema. Wat zijn de consequenties als we dit lokaal kunnen maken? En het is ‘by far’ het belangrijkste thema als het gaat om ethiek. Op internet lijkt het printen van organen eenvoudig te zijn. Experts weten wel beter. Er moeten namelijk nog veel stappen worden gezet. Weefsel, bot en kraakbeen gaan zeker lukken. Complete organen? Wie zal het zeggen. Maar wel een goed moment om daar over te discussiëren. Ook omdat naast de ethiek de impact op Supply Chains ter discussie staat.

Overigens gaat niet al het medische 3D printen over het 3D printen van weefsel en organen. Het 3D printen van medische hulpmiddelen vindt al op brede schaal plaats, conform ISO13485:2016. Hulpmiddelen hebben vaak veel effect op de effectiviteit van de zorg, de kosten en de patiëntenzorg. De productie van een gepersonaliseerde protheses en ortheses gaat eenvoudig met de scan- to print-oplossing. Sneller en beter is hier het credo. 3D geprinte hulpmiddelen kunnen ook ingezet worden als ondersteuning of ‘wearable robotics’.

Positieve ethiek en 3D printen?

De Nederlandse term bestaat als zodanig niet voor google. ‘Positive ethics’ bestaat wel. Het is gericht om de ethische idealen te behalen. Vertaald naar 3D printen betekent dit: Zorgvuldigheid, centrale productie en het positief benutten van de techniek. Een nieuwe term in Additive Manufacturing is geboren…

2 August 2018
Erik van der Garde