November 10 jaar Oceanz: de vlucht van 3D printen

10 jaar professioneel 3D printen: van fun naar functie en van internationaal naar lokaal produceren.

November 10 jaar Oceanz: de vlucht van 3D printen

Als we 10 jaar terug in de tijd kijken, zien we hoe 3D printen een vlucht heeft genomen. Waar we het eerst zagen als ‘nice to have’, spreken we inmiddels van ‘need to have’. De ontwikkelingen gaan snel op het gebied van technologie en materiaal. Dit zorgt voor een kwaliteitsslag waardoor deze productietechnologie steeds serieuzer wordt genomen.

3D printen als volwassen technologie

3D printen is dus meer volwassen geworden en geschikt voor een productieproces met functionele toepassingen. We zien steeds meer dat kwaliteit, doorlooptijd en materiaalmogelijkheden een grotere rol spelen. De techniek is geen doel meer op zich, maar een middel om het proces goed in te richten.

Additive Manufacturing en 3D printen zijn daarmee steeds vaker serieuze opties in de maakindustrie. Het zijn vooral de criteria die het 3D printen veranderen en waarmee we in de volgende fase zijn beland. Binnen de industrie ontwikkelt 3D printen zich van een prototype-techniek tot een serieuze optie voor (permanente) industriële toepassingen. Variërend van kleinere series (maatwerk) tot zeer ingewikkelde modellen. 3D Printen maakt het mogelijk om faalkosten en logistieke kosten te reduceren en complexiteiten op te lossen.

“Vooral de laatste 3 jaar is 3D printen een volwassen technologie geworden. Resultaten zijn sterk verbeterd zodat het vertrouwen er is om 3D geprinte producten functioneel toe te passen. Dat 3D printen goed ingezet kan worden bij prototyping was al bekend, maar het heeft even geduurd voordat het vertrouwen er is om 3D printen te gebruiken voor een functioneel eindproduct. Dat vertrouwen benadrukken wij met onze certificeringen ISO 9001 en ISO 13485 en sinds kort ook met EC 1935/2004”.

Frank Elbersen, sales engineer Industry bij Oceanz

Certificering in serieuze productietechnologie

Juist als additive manufacturing een echte productietechnologie wil worden, is deze certificering onmisbaar. In het afgelopen decennium heeft Oceanz daarin grote stappen gezet. In september 2014 werd als eerste binnen de branche het ISO 9001 certificaat behaald. In februari 2016 behaalde Oceanz als eerste 3D printbedrijf in Nederland de ISO 13485-certificering. In 2020 konden we EC1935/2004 (food Grade) aan het rijtje toevoegen. Hiermee onderscheiden we ons binnen de branche en zorgen daarmee - op eigen initiatief - voor een nieuwe professionaliseringsslag binnen deze industrie. Dankzij de inzet van het kwaliteitsmanagementsysteem, bieden we onze klanten nog meer betrouwbaarheid en kwaliteit op de 3D printproducten die wij leveren. Lees meer…

En toen was het 2020… Snel schakelen met 3D printen

Dit jaar is nóg duidelijker geworden hoe de 3D printen de manier van produceren verandert. Met de uitbraak van COVID-19 werd direct zichtbaar hoe economieën wereldwijd met elkaar verweven zijn. De wereld ging op slot en bedrijven raakten in de problemen met de leveringen vanuit China, Italië en elders in de wereld. Maar tegelijk was daar… 3D printen!

3D printen en COVID-19

Er werden razendsnel initiatieven opgetuigd, inventieve oplossingen bedacht en er ontstonden nieuwe ideeën. Vooral op medisch gebied werden flinke stappen gezet. In de beginfase ontstond nog chaos, maar er was aandacht voor regelgeving en er werden nuttige oplossingen bedacht met behulp van 3D printen. In een snel tempo rolden - ook bij Oceanz - noodzakelijke hulpmiddelen als faceshields, neusmondmaskers en swabs uit de 3D printers.

Effect 3D printen op bedrijven?

3D printen is de afgelopen jaren steeds meer in de schijnwerpers komen te staan, dankzij de toegevoegde waarde voor industriële productie. Door deze technologie met geautomatiseerde processen te combineren, is in theorie veel tijd en geld te besparen. reichelt elektronik onderzocht hoe wijdverspreid de technologie al is binnen Nederlandse bedrijven, welk effect 3D printen heeft op deze bedrijven en welke obstakels nog overwonnen moeten worden. In het onderzoek is ook de impact van Covid-19 op ontwikkelingen met behulp van 3D printen binnen deze bedrijven meegenomen. Lees meer…


3D printen helpt supply chains optimaliseren

Zal deze coronacrisis uiteindelijk leiden tot een herschikking van een aantal supply chains? Zal het bedrijven aansporen om te gaan nadenken over de economische modellen die hierachter liggen?

“Ik hoop dat klanten die tot nog toe waarde toevoegen door scherp in te kopen, ontdekken dat ze ook waarde kunnen toevoegen door hun modellen te optimaliseren voor additive manufacturing en door weer dichtbij te produceren (reshoring). Dat kan ze beter en sterker maken. De crisis die het Coronavirus op bedrijfseconomisch vlak inmiddels heeft ontketend, zou voor additive manufacturing dan op termijn een positief effect kunnen hebben. Industrieel Nederland is kwetsbaar door de complexe supply chains. Additive manufacturing kan de bestaande ketens op zijn kop zetten. Wat nu gebeurt, zou dit wel eens kunnen versnellen”.

Erik van der Garde, CEO Oceanz


“Coronacrisis brengt reshoring in stroomversnelling”

Corona biedt voor het eerst een concrete economische drijfveer om het in de toekomst anders te doen, luidde de conclusie van een webinar in de regio Food Valley. Het was de eerste keer dat zowel in het aanbod als in de vraag enorme fluctuaties plaatsvonden, in alle industrieën. Ondernemers hadden ineens geen idee of en wanneer een leverancier ging leveren, maar wisten ook niet of zij hun spullen kwijt zou kunnen aan klanten. Dat vergde van ondernemers een compleet andere denkwijze. En dat is nu net nodig voor reshoring, want het is een enorme omslag om productie op een betaalbare manier dichterbij te halen. Ter illustratie werd genoemd dat een gemiddelde fiets langs zo’n driehonderd bedrijven gaat voordat deze gereed is om te gebruiken. Als voorbeeld wordt ook het belang van het 3D printen van dat ene essentiële schroefje genoemd… Uit een onderzoek van Supply Chain Media blijkt dat inmiddels 45% van de Europese productiebedrijven op zoek is naar alternatieve leveranciers. Een mooie kans om voor een lokale en duurzamere oplossing te kiezen. Om deze leveranciers lokaal te vinden, of een deel zelf te produceren, is robotisering en automatisering noodzakelijk.

Blik vooruit: 3D printen na 2020…?

Ook na deze pandemie zal 3D printen een waardevolle productiemethode blijken en blijven. Dit om te voorkomen dat machines stil komen te staan of de voorraad te klein wordt. Onderdelen die niet snel leverbaar zijn, kunnen 3D geprint worden (al is dat ter overbrugging), zodat de machine blijft draaien. Doordat de kwaliteiten van het printen steeds beter wordt, kan men de techniek ook prima inzetten bij producten/onderdelen die bijvoorbeeld op het punt staan uit te lopen maar waar nog wel vraag naar is.Volledig geautomatiseerde Additive Manufacturing productielijnen

Ook is nu het punt bereikt om het 3D printproces te optimaliseren. Het modelontwerp en het 3D-printproces verloopt digitaal, maar na het 3D printen volgen diverse handmatige processtappen. Denk aan schoonmaken, identificeren, sorteren en het controleren van kwaliteit. In maart 2020 zijn AM FLOW en Oceanz een partnership aangegaan om volledig geautomatiseerde Additive Manufacturing productielijnen te ontwikkelen. Een waardevolle stap richting de toekomst. Lees meer…

10 jaar professioneel 3D printen in Nederland

Dit jaar vieren we ons 10-jarig bestaan en daarmee 10 jaar professioneel 3D printen in Nederland. Een jaar lang staan we op de 10e van de maand even stil bij ons 10-jarig jubileum. We blikken dan met verschillende onderwerpen even terug én vooruit op een decennium lang professioneel 3D printen in Nederland. Lees er meer over…

Meer informatie over de mogelijkheden van 3D printen?

Neem dan contact op met Oceanz!

2 weeks ago
Laura van den Biggelaar