Mei: 10 jaar samenwerkingen en 3D printen

Lees meer over 10 samenwerkingen in 3D printen die de afgelopen 10 jaar een rol hebben gespeeld.

Mei: 10 jaar samenwerkingen en 3D printen

Oceanz kiest voor strategische samenwerking met professionals, kennisinstituten, onderwijsinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties. Samen werken we aan de beste oplossingen.

Een selectie van 10 verschillende samenwerkingen:


3DMed

Oceanz 3D printing is een van de innovatieve bedrijven die deelneemt aan het consortium 3DMed. In dit samenwerkingsproject bundelen topuniversiteiten en innovatieve bedrijven uit Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hun krachten om het volledige potentieel van de 3D printtechnologie voor geavanceerde medische zorg te verkennen. Het gezamenlijk doel is om de betaalbaarheid en grootschalige toegankelijkheid van medische behandelingen met 3D geprinte devices te verbeteren. De 17 partners en 14 waarnemende partners hebben het gezamenlijk doel om de betaalbaarheid en grootschalige toegankelijkheid van medische behandelingen met 3D geprinte devices te verbeteren.

FME

Oceanz 3D printing is sinds 2019 lid van FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. FME mobiliseert en verbindt de technologische industrie en de samenleving voor elke vraag of uitdaging waarop technologie het antwoord is. FME is nauw betrokken bij het onderwerp Smart Industry en opgebouwd uit 2.200 leden. De leden zijn technostarters, handelsbedrijven, middelgrote en kleine industrie (mki) en grote industrie/multinationals die actief zijn in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof. Bij FME zijn eveneens 45 brancheverenigingen aangesloten.

FacePrint

Het FacePrint-project ontwikkelt een marktklare, snelle en goedkope 3D-printservice voor gezichtsprothesen. Het consortium zal deze dienst in eerste instantie ontwikkelen voor auriculaire en neusprothesen die perfect passen bij gelaatstrekken zoals vorm, stijfheid en de huidskleur van patiënten. Om deze patiënt-specifieke neus- en oor-prothesen te kunnen ontwerpen, wordt gebruik gemaakt van een cloud-gebaseerde, interactieve gebruikersinterface. Vervolgens wordt een uniek 3D-printproces en biocompatibel materiaal gebruikt om de prothese te construeren.

De sectie MKA/VUmc met ACTA-onderzoekers prof. dr Tim Forouzanfar (MKA/VUmc) en dr. Marco Helder (MKA/VUmc) coördineren het onderzoeksproject. De sectie Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (ACTA-MKA/VUmc) werkt binnen dit onderzoeksproject nauw samen met de afdeling MFP van de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (dr. Angela Ridwan). Het Faceprint consortium bestaat naast de afdeling MKA uit vier MKB bedrijven: Oceanz BV uit Nederland, NanotecMARIN GmbH uit Duitsland, Mediapharm AbS uit Denemarken, en µRoboptics LDA uit Portugal.

Knooppunt Techniek

Knooppunt Techniek stimuleert het kiezen voor uitdagende en innovatieve techniek, leren voor en in de technische sector en het (blijven) werken in de techniek. Dat levert veel op. Kinderen raken enthousiast voor techniek, innovatie en technische beroepen. De kwaliteit van het onderwijs en de aansluiting op het bedrijfsleven verbeteren en de samenleving krijgt betere antwoorden op de grote technische opgaven die er liggen. Knooppunt Techniek verbindt onderwijs, bedrijfsleven en bestuur en brengt technische initiatieven in FoodValley op een hoger plan. Vanuit dit initiatief is een paar jaar geleden de samenwerking tussen Oceanz en Knooppunt Techniek ontstaan. Daarmee ontstond in 2017 ook het MakersLab; de technische werkplaats voor ondernemers en jong talent. De samenwerking tussen beide partijen was vrij uniek in deze vorm.


Project MARCH

Oceanz is al een paar jaar sponsorpartner van Project MARCH, het door een stichting van studenten van TU Delft ontwikkelde exoskelet (gemotoriseerd robotisch harnas). Doel van de stichting is om jaarlijks een exoskelet te ontwerpen en te bouwen voor dwarslaesie-patiënten. Elk team van Project MARCH start het jaar met één doel: het doorontwikkelen en optimaliseren van het prototype exoskelet van het voorgaande jaar.

Voor het exoskelet zijn ook 3D geprinte onderdelen gebruikt. Oceanz 3D printing levert bijvoorbeeld behuizingsdelen voor het complexe ‘input-device’. Dit is de controller van het exoskelet, waarmee de gewenste bewegingen van de MARCH kunnen worden aangestuurd. Uitgangspunt is een op maat gemaakt, organisch gevormd handvat met een comfortabele pasvorm voor de piloot en perfect passende onderdelen voor assemblage.


RCT Gelderland

Ontstaan vanuit ondernemers in de Achterhoek en Stedendriehoek is RCT (Regionaal Centrum voor Technologie) Gelderland nu een stichting die gefund wordt door de provincie Gelderland en gerund wordt door ondernemers. De stichting richt zich op de omslag naar slimmer en duurzamer produceren in de maak- en de foodindustrie.

RCT Gelderland is actief in de hele provincie Gelderland, verdeeld over zeven regio’s. De innovatiemakelaars richten zich vooral op bedrijven in de maakindustrie en de IT, kunnen die ondersteunen bij het slimmer, schoner en socialer opereren. Ze werken altijd vanuit de vraag van bedrijven, brengen ondernemers in contact met elkaar en met kennisinstellingen, denken mee over financiering en organiseren regelmatig bijeenkomsten over onderwerpen die hoog op de agenda van het bedrijfsleven staan. Op de agenda van RCT Gelderland stond al eens een Experttafel bij Oceanz 3D printing op het programma.


Nachtwacht 360 - Rooymans Ubbink

Fotograaf Julius Rooymans en mode-ontwerper Hans Ubbink presenteerden met Nachtwacht 360 een fotografische reproductie van Rembrandts meesterwerk. Op deze levensechte foto is de Nachtwacht tot in detail nagemaakt met behulp van mensen die sprekend lijken op hun in verf afgebeelde voorgangers. Rooymans & Ubbink maken voor Nachtwacht 360 gebruik van 3D printen bij Oceanz.

Dat Rembrandt soms een rijke fantasie had, bleek bijvoorbeeld wel bij de zoektocht naar de helmen. Met behulp van een wapenexpert en het legermuseum, werd al snel de conclusie getrokken dat sommige helmen niet bestonden. Dankzij de huidige techniek konden de helmen 3D ontworpen worden door Robin Brockötter. Vervolgens zijn de helmen, de kraag en de partizaan 3D geprint bij Oceanz. 3D printen maakt het mogelijk om voorwerpen tot in de meest hoge detaillering te vervaardigen. Zo worden de helmen, kragen en een partizaan exact nagemaakt.


Silverwing

Silverwing is een studenteam van TU Delft dat met een persoonlijk vliegtuig deelnam aan de Boeing GoFly challenge. Het doel van deze challenge is om een persoonlijk vliegtuig te ontwerpen en te bouwen dat verticaal kan stijgen en landen en moet daarbij ook nog eens klein, stil en veilig zijn. De meeste onderdelen voor het ontwerp van de Silverwing zijn gemaakt van koolstofvezel. Daarnaast zijn onderdelen met 3D printen vervaardigd.

Dit omdat 3D printen steeds meer wordt toegepast binnen de luchtvaart.Het grootste voordeel is dat met 3D printen een product exact op maat gemaakt kan worden wat zowel sterk als lichtgewicht is. Op die manier kan er een optimale balans gevonden worden tussen de structurele integriteit van het voertuig en het gewicht. De SLS techniek maakt de 3D geprinte producten extra sterk, daarnaast zijn deze onderdelen geprint met Oceanz PAFR (Fire Retardent), een speciaal brandvertragend materiaal dat voldoet aan de strenge eisen binnen de luchtvaart.

TU/Ecomotive

TU/Ecomotive is het studententeam van de Technische Universiteit Eindhoven, dat de wereld en vooral de auto-industrie wil laten zien dat er veel potentieel is in de evolutie van de auto. Oceanz is meerdere keren aangesloten bij de ontwikkeling van de conceptcars van TU/Ecomotive. Eén van deze conceptcars is Noah, een circulaire 2-persoons auto. Door compacte en efficiënte stadsauto’s te bouwen uit duurzame materialen, tonen zij hoe auto’s van de toekomst gebouwd moeten worden.

Oceanz heeft de studenten ondersteund bij de ontwikkeling van Noah en het 3D printen van onderdelen voor exterieur en interieur. Voor deze functional parts wordt Oceanz EcoPowder gebruikt, een uniek en duurzaam 3D printmateriaal dat past binnen de circulaire economie. Ook het 3D printen draagt bij aan een zeer duurzame productietechniek.

Met een kennissessie van Oceanz Academy werd de samenwerking officieel gestart. Een aantal van de Ecomotive-studenten kreeg bij Oceanz op kantoor een workshop over ‘Ontwerpen voor 3D printen en ontwerp optimalisatie’.

TU Delft - Center of Design for Agile Manufacturing

Het Center of Design for Agile Manufacturing van TU Delft (CDAM) werkt sinds enige tijd officieel samen met Oceanz. Dit stelt studenten en medewerkers in staat gebruik te maken van uitgebreide 3D-printtechnieken en nabewerkingstechnieken om high-fidelity prototypes te bouwen.

Meer samenwerkingen met Oceanz?

Kijk voor een uitgebreider overzicht van samenwerkingen met Oceanz in het afgelopen decennium. Daarnaast delen we dit soort berichten ook altijd via onze social mediakanalen.

Interesse in een samenwerking?

Neem dan contact met ons op!

10 jaar Oceanz 3D printing, professioneel 3D printen in Nederland

3 weeks ago
Laura van den Biggelaar