Additive Manufacturing en duurzaamheid

Al enkele jaren wordt de impact van 3D printen op de maakindustrie voorspeld. Zodra dit onderwerp aan bod komt, lijkt ‘The sky the limit’.

Additive Manufacturing en duurzaamheid

De prognoses bestaan vaak uit veel aannames en ideeën. Op zich niet zo vreemd, omdat het nog een betrekkelijk jonge industrie is. Maar dát is aan het veranderen. Additive Manufacturing en 3D printen zijn steeds vaker serieuze opties in de maakindustrie. Met de ontwikkeling van deze alternatieve technieken, ontstaat ook steeds meer kennis over de werkelijke invloed.

Is 3D printen duurzaam?

Denk bijvoorbeeld aan de impact die 3D printen heeft op het milieu. Deze productietechniek is over het algemeen gericht op de reductie of eliminatie van restmateriaal. En daarmee automatisch een duurzaam alternatief. Vergeleken met traditionele productieprocessen verbruikt 3D printen gedurende het realisatieproces minder grondstoffen en de productie veroorzaakt minder afval.

Gerecycled 3D printmateriaal

Kan de vervaardiging van producten ook geheel zonder afval?” Tja, dat zou mooi zijn. Om die reden hebben we Oceanz Ecopowder aan ons assortiment toegevoegd. Met de ontwikkeling van Ecopowder zet Oceanz een hele grote stap in die richting. Een stap die ook u in staat stelt om een concrete bijdrage te leveren aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het nieuwe Ecopowder is een productietechniek met weinig/geen afval, waarbij de 3D print modellen gemaakt worden van gerecycled materiaal. Het printen gebeurt via de SLS techniek en het materiaal heeft nagenoeg dezelfde eigenschappen als onze standaard Oceanz PA12.


Lees meer over Oceanz EcoPowder, het duurzame 3D printmateriaal van Oceanz.

Kwaliteit vs. Duurzaamheid

3D printen met bioplastic-materialen is uiteraard ook een goede optie. Ook daarmee draagt 3D printing bij aan de verduurzaming van productieprocessen. Zeker in combinatie met de FDM-techniek vindt deze optie langzaam haar weg op de markt. De concessies die we daarbij doen aan de kwaliteit van de FDM-print, wegen mogelijk op tegen de bijdrage aan de duurzaamheid.

De keuze is aan u.

Lees meer over duurzaam 3D printen

22 May 2018
Erik van der Garde