MKB en 3D printen

3D printen helpt MKB-ers flexibel werken en om kosten te verlagen. Toch is er nog wel een slag te maken om MKB te laten kiezen voor 3D printen...

MKB en 3D printen

Vrijdag 15 november is de #DagvandeOndernemer, een dag om het ondernemerschap te vieren op initiatief van MKB Nederland. “Ondernemers verdienen een dag waarop ze worden bedankt voor hun lef en doorzettingsvermogen”, aldus MKB Nederland.

MKB-ers verdienen deze waardering zeker! Het is dan ook meer dan terecht dat zij op deze dag in het zonnetje worden gezet. Dit in tijden waarin zij ‘agile’ moeten ondernemen, snel moeten inspelen op de waan van de dag en moeten dealen met en handelen naar een korte ‘time to market’. MKB en 3D printen vormen daarom een perfecte combinatie. 3D printen helpt MKB-ers om flexibel te kunnen werken en de kosten te kunnen verlagen. Grote voorraden zijn overbodig en juist kleine bedrijven kunnen met 3D printen kosten besparen op productontwikkeling. Een paar feiten uit recente onderzoeken versterken dit:

“3D printen cruciaal voor MKB”

De meerderheid van de MKB’ers acht 3D-printtechnologie cruciaal om kosten te verlagen en flexibiliteit te verbeteren. Dat blijkt uit een Europees onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Ricoh. De helft van de Nederlandse ondervraagde MKB’ers geeft aan al geïnvesteerd te hebben in 3D-print en nog eens 32% van hen is van plan dit de komende twee jaar te doen. Mkb’ers investeren met verschillende doelen in 3D printen. Zo geeft 78% van de Nederlandse ondervraagden aan met deze technologie nieuwe productiestrategieën en -technieken te willen ontdekken en 57% geeft aan de technologie in te zetten om opslag-, transport- en materiaalkosten te verminderen door on-demand producten te printen. Om snel in te kunnen spelen op de veranderende klantvraag is 80% van de MKB’ers ook van plan 3D-printen te integreren in hun productontwikkelingsproces.

(bron: Dutch IT-channel)

Nog een slag te maken in 3D printen voor MKB

Uit een onlangs gepubliceerd rapport van het CBS, blijkt dat er binnen het MKB nog wel een slag te maken is om te kiezen voor 3D printen. Zo is in dat rapport te lezen dat 3D printen bij 5% van bedrijven gebruikt wordt. 
Dit dan vooral bij researchinstellingen en bij bedrijven in de industrie. Bij grote bedrijven (+ 500 werkzame personen) maakte 1 op de 10 bedrijven gebruik van een 3D printer, terwijl dit 3% bedroeg bij bedrijven met 10 tot 20 werkzame personen. Het deel van de bedrijven dat gebruikmaakt van 3D printen, doet dat vooral om prototypes of modellen te maken.

Een paar conclusies uit het CBS-rapport:

  • 4% van alle bedrijven in de industrie (+ 10 werknemers) zet 3D printen in voor producten die men verkoopt
  • 4% zet print producten in voor intern gebruik
  • 3% van de bedrijven met 10 tot 20 medewerkers past 3D printen toe

Lees hier meer over het CBS-rapport 3D printen.

14 November 2019
Erik van der Garde