3D printen pro Additive Manufacturing

3D printen en Additive Manufacturing (AM) worden regelmatig door elkaar gebruikt. Zijn er verschillen en waar is de verwarring ontstaan?

3D printen pro Additive Manufacturing

Vanzelfsprekend krijg je dan een titel als 3D printen versus Additive Manufacturing. Maar beter zou zijn 3D printen pro Additive Manufacturing. Deze termen staan niet tegenover elkaar, ze zijn complementair!

Rapid Manufacturing, Rapid Prototyping, Direct Manufacturing

De 3D printtechniek was eerder bedoeld om prototypes te maken die normaliter met traditionele productietechnieken werden gemaakt. De machines zijn vaak snel in staat om modellen te maken. Rapid Manufacturing, Rapid Prototyping, Direct Manufacturing en nog een handvol termen deden haar intrede in de industrie.

Welke techniek en welk materiaal?

3D printen is een oplossing gebleken voor meerdere klassieke technieken. Het is voor veel bedrijven inmiddels een alternatieve technologie. En daarmee gaat 3D printen over in Additive Manufacturing. Want, hoewel beide termen refereren aan het laagsgewijs maken van een (eind)product, gaat Additive Manufacturing verder.

Additive Manufacturing stelt u als opdrachtgever in staat om de eisen te verkennen en vast te stellen welke techniek en welk materiaal geschikt is bij welke behoefte. Wat komt er bijvoorbeeld uit de printer en past dat bij mijn wensen? Mede daarom toetsen wij de producten aan de standaarden, zoals een ISO-keurmerk.

En additive Manufacturing gaat verder. Het grijpt in op uw processen. Denk aan zaken als materiaalbesparing, ontwerpvrijheid en reductie van uw voorraden (warehousing). Additive Manufacturing is dus ook vaak het doorrekenen of de inzet ervan zinvol is voor uw specifieke situatie en eisen. En 3D printen is daarbij heel vaak geschikt. Als productiemethode.

3D printen pro Additive Manufacturing

Kortom, 3D printen is complementair aan Additive Manufacturing. Het is een middel om uw doel te bereiken (sneller, beter, goedkoper, etcetera). Vanaf nu spreken we dus niet meer over 3D printen versus Additive Manufacturing, maar over 3D printen pro Additive Manufacturing.

19 October 2018
Erik van der Garde