Oceanz neemt deel aan Gastlessen, zó geregeld

Oceanz heeft zich onlangs aangemeld bij 'Gastlessen, zó geregeld', een nieuwe dienst van TechniekTalent.nu. TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van technische sectoren in opdracht van werknemers- en werkgeversorganisaties. Door mee te doen aan 'Gastlessen, zó geregeld' wil Oceanz jongeren enthousiasmeren voor techniek.

Oceanz streek 2.JPG

Uit recent onderzoek blijkt dat er een aanzienlijk gat zit tussen technische opleidingen en de arbeidsmarkt. Te veel jongens en meiden met een technisch diploma kiezen voor een loopbaan buiten de techniek. De technische praktijk moeten zich nog beter manifesteren aan scholieren en jonge instromers.

3D printen in het onderwijs

Via 'Gastlessen, zó geregeld' biedt Oceanz 3D printing scholen de kans om kennis te maken met de 3D printtechnologie. Met een bezoek krijgen jongeren een goed beeld van de vele mogelijkheden in deze sector. Bovendien integreren steeds meer onderwijsinstellingen 3D printen binnen het onderwijs. De studenten en leerlingen komen op die manier in aanraking met nieuwe technologieën. Dankzij 3D printen werken zij aan hun creativiteit, digitale geletterdheid, ruimtelijk inzicht en kritisch denkvermogen.

Hypermoderne sector

In de techniek zijn komende jaren duizenden goed opgeleide vakmensen nodig. Dat lukt alleen als meer jongeren voor techniek kiezen. Daarom is het belangrijk dat jongeren een realistisch beeld hebben van hun kansen in de wereld van techniek. Het is een hypermoderne sector die erg belangrijk is voor onze economie en onze samenleving.

Positieve beeldvorming

'Gastlessen, zó geregeld' is een nieuwe, online ontmoetingsplaats voor scholen en bedrijven. Leerlingen (van Basis- tot Beroepsonderwijs) ontdekken hoe interessant techniek is. Docenten krijgen meer en betere kennis over techniek. En het bedrijfsleven komt in contact met jongeren die in de toekomst misschien wel bij hen komen werken. Daarbij is het van belang dat verschillende doelgroepen worden aangesproken.

MakersLab Ede

Oceanz is nauw betrokken bij het onderwijs. Zo is een unieke combinatie van onderwijs, ondernemen, kennis, technologie en passie voor techniek ontstaan met het MakersLab Ede. Het MakersLab is onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden (COG). Vanuit de Publiek-Private samenwerking Tech4Food heeft het MakersLab een partnerschap met Knooppunt Techniek, Oceanz en Icr3ate. Lees meer over het MakersLab

Techniek Talent Nu en Oceanz 3D printing.jpg